Rossi'de Sürdürülebilirlik

Daha sürdürülebilir bir gelecek için stratejiler

Moovimenta Group'un üyeleri olarak, kurumsal, kültürel ve politik düzeyde sürdürülebilirlik misyonuna bağlıyız.

Rossi'de, işimizi sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yürüttüğümüze güveniyoruz.

Ürünlerimizin, redüktörlü Redüktörlü motorlarımızın üretimi ve işletimi sırasında, ürünlerimizin çevre ve Rossi'nin, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin faaliyet gösterdiği toplumlar üzerinde bir etkisi olduğunun farkındayız.

Bu nedenle, hammaddeden geri dönüşüme kadar tüm ürün yaşam döngüsü boyunca bu etkileri en aza indirmeye çalışıyoruz.

 

Rossi ESG politikası bir fark yaratmaya odaklanmakta ve Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefi'ni ve 4 alanı kapsayan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 10 İlkesi'ni benimsemektedir:- İnsan Hakları
-Emek
-Çevre
- Yolsuzlukla Mücadele

Rossi, özellikle somut projelerle desteklenen aşağıdaki 5 Birleşmiş Milletler SKH'sinde olumlu etkiler yaratmaya çalışmaktadır.

Çevre

Sürdürülebilirlik ve ekonomi birbirini dışlayan kavramlar değildir.
Enerji, su ve malzeme tüketimini azaltarak müşterilerimizin çevresel sürdürülebilirliğini olumlu yönde etkilemeyi hedefliyoruz.

Kendimize ve müşterilerimizin süreçlerine bütünsel bir bakış açısı uyguluyoruz ve kaynak kullanımımızı ve karbon emisyonlarımızı azaltmayı taahhüt ediyoruz.
Satın alma politikalarımız tedarikçilerin çevresel sürdürülebilirlik değerlendirmesini içermektedir.

Bir grup hedefimiz var: enerji tasarrufu önlemleri, yenilenebilir enerji kaynakları ve karbon dengeleme yoluyla 2030 yılına kadar net sıfır olmak.
Grup, tüm bileşen ürünler için ürün karbon ayak izini belirleyecek ve önlem alacaktır.
Grubun yönetsel ödül ve hedefler sistemleri, ESG'nin çevresel bakış açısını geliştirmeye yönelik anlamlı bir bileşen içermektedir.

Social

We aim to balance the social needs of stakeholders with economic goals in an equitable manner. We believe that social needs and economic desires are not mutually exclusive.

We provide secure employment, promoting global employee mobility, valuing inclusion and diversity, conducting employee surveys and exit interviews, offering challenging and rich job contents, prioritizing health and safety, and positively impacting the local communities where we operate.

We believe in paying the full taxes due in the countries where we operate and will compile an annual social impact report with metrics and commentary.

Yönetim

Büyüklüğümüze ve koşullarımıza göre uyarlanmış bir grup yönetim modelimiz vardır.
Model, itibara yönelik riskleri azaltmayı, iş sürekliliğini sağlamayı ve karlı büyüme için ekonomik ve stratejik hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Yönetişim modelinin temel unsurları arasında iyi bir kaynak dengesine, gündemler arasında tutarlılığa, grup işlevlerine göre politika oluşturmaya ve kurullar tarafından izlemeye sahip bir yönetim kurulu bulunmaktadır.
Grup davranış kuralları, etik iş davranışlarını ve muhbir politikalarını kapsar.
Güçlü bir bilanço dahil olmak üzere güçlü bir finansal temeli koruyor, yüksek borçlanmadan kaçınıyor ve muhafazakar bir temettü dağıtımına inanıyoruz.

Çatışma bölgelerinde ve siyasi huzursuzluk alanlarında faaliyet gösterme politikası, çalışanları korumaya ve tarafsız siyasi duruşları sürdürmeye odaklanmaktadır.

 
Hedeflerimiz

8 - İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

Gezegenimizi koruyarak insanları beslerken büyümeyi sürdürme taahhüdümüz.

9 - Sanayi, inovasyon ve altyapı

Sürdürülebilir çözümler alanındaki inovasyon faaliyetlerine odaklanma taahhüdümüz

12 - Sorumlu tüketim ve üretim

Kendi ve müşterilerimizin süreçlerinde kaynak kullanımını iyileştirme taahhüdümüz

13 - İklim eylemi

Kendimizin ve müşterilerimizin süreçlerinde karbon emisyonlarını azaltma taahhüdümüz

17 - Hedefler için ortaklık

Hedeflere ulaşmak için değer zinciri boyunca ortaklıklar kurma taahhüdümüz

ESG politikamız hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz